โรงพยาบาลสระบุรีจัดการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม