โรงพยาบาลสระบุรีจัดการซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินหมู่

นพ.ประพงษ์  วงศ์ระวีกุล  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

เป็นประธานในการซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินหมู่

เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน

ในการรับผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหมู่ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

โดยสมมุติเหตุการณ์ให้ประชาชนที่ไปร่วมงานบวช ณ วัดแก่งขนุน

แล้วเกิดอาการท้องเสียประมาณ 31 ราย นำส่งโรงพยาบาลสระบุรี

การซ้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่ทหารศูนย์การทหารม้า มณฑลทหารบกที่ 18

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560