โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ