โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเกิด ครบรอบ 68 ปี