โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเกิด ครบรอบ 68 ปี