โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรขมิ้นชัน เป็นของขวัญปีใหม่ 2563