โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดี” ป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส