โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์วันล้างมือ ประจำปี 2564