โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 2”