โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม“แข่งขันกีฬาสี หระรีเกมส์ 73 ปี โรงพยาบาลสระบุรี”