โรงพยาบาลสระบุรีจัดงาน “คลายความร้อน เคล้าไอรัก มหาสงกรานต์ ประจำปี 2562