โรงพยาบาลสระบุรีจัดงานแถลงข่าว โครงการความร่วมมือบริการทางการแพทย์