โรงพยาบาลสระบุรีจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561