โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุม “รักษ์โลก ลดมลพิษ คิดก่อนทิ้ง แยกก่อนลงถัง”