โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน