โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีเปิดห้องพักพิเศษสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำสระบุรี