โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาบูชา ประจำปี ๒๕๖๕