โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

dsc_0049dsc_0054dsc_0088dsc_0089dsc_0241

นพ. สุรโชค  ต่างวิวัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี

และประชาชนผู้รับบริการจัดพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน)

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประธานในพิธีอ่านพระบรมราโชวาทฯ สวดมนต์ และนำผู้เข้าร่วมพิธี

ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา ๘๙ วินาที

ร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯร่วมกับชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง เพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ

 เพลงรักพ่อ..ไม่มีวันพอเพียง และเพลงสรรเสริญพระบารมี  ณ ลานสุขภาพ

ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมพิธีได้ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน)

ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

dsc_0039  dsc_6352  dsc_9359

 

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธาน

นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย เป็นเวลา 9 นาที

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 59 ณ ลานสุขภาพ โรงพยาบาลสระบุรี