โรงพยาบาลสระบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก