โรงพยาบาลสระบุรีจัด โครงการ คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Ultrasound Mammogram)