โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมฯ