โรงพยาบาลสระบุรีทำบุญตักบัตรข้าวสารอาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยน เนื่องในวันออกพรรษา โรงพยาบาลสระบุรี ประจำปี 2561