โรงพยาบาลสระบุรีรณรงค์ร่วมใจ แก้ไขจุดเสี่ยง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.09 น.

นายแพทย์ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “รณรงค์ร่วมใจ แก้ไขจุดเสี่ยง ชุมชนเชิงเขา”

พร้อมด้วย นายแพทย์สมพงษ์ ชลคีรี หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุ

คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม แกนนำชุมชน ประชาชนและภาคีเครือข่าย

ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมติดตั้งกระจกโค้ง และทำลูกระนาด

โดยเริ่มต้นจากที่ทำการชุมชน เชิงเขา 2 และสิ้นสุดที่วัดเชิงเขา

เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ ชุมชนเชิงเขา 1 และ 2 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี