โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าว โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”