โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”