โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดสระบุรี