โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ๙๐ ต้น

คุณรังสิมา  จันทรทิพย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสระบุรี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญมายุ  60 พรรษา

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560  เวลา 07.00 น. ณ บริเวณวัดศาลาแดงจังหวัดสระบุรี

 

 

โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗วัน) กับจังหวัดสระบุรี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นพ. สุรโชค  ต่างวิวัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยประธาน นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

เปิด