โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี