โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖