โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖