โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระบุรี