โรงพยาบาลสระบุรีร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ“โครงการ Integrated Care for Older People Thailandสูงวัย สุขภาพดี สู่วิถีชีวิต Blue Zone”