โรงพยาบาลสระบุรีสนับสนุน วันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562