โรงพยาบาลสระบุรีสนับสนุนวันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561