โรงพยาบาลสระบุรีได้รับรางวัล WSO ANGELS AWARDS ระดับ GOLD

และ รางวัล Thailnd ANGELS AWARDS ระดับ Stroke Ready

ในโครงการ WSO ANGELS AWARDS 2022