โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คณะหนุ่ม-สาวสูงวัยสระบุรี ปี 61