โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คุณอรพิน-คุณอุดร และครอบครัวฯ