โรงพยาบาลสระบุรี ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (6มี.ค.67)