โรงพยาบาลสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับประเทศ)