โรงพยาบาลสระบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญจิตตภาวนา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา