โรงพยาบาลสระบุรี จัดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ”