โรงพยาบาลสระบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค