โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร