โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์