โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการคนใหม่