โรงพยาบาลสระบุรี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตราตำแหน่ง นักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา (17ส.ค.66)