โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม Stroke Day