โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ รพ.สต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ร่วมออกหน่วยโครงการ คัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ

และโครงการต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคอวัยวะ