โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการแพทย์เคลื่อนที่