โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่